Fiberglass

Systemy rur z tworzywa wzmocnione włóknem szklanym

Rurociągi przyszłości

Od połowy 2008 roku grupa GWE włączyła w swoje struktury produkcję wysokociśnieniowych rur (Fiberglass - Pipes) wzmocnionych włóknem szklanym.

Poprzez pozyskanie praw autorskich, maszyn i urządzeń, jak również poprzez rozbudowanie działu sprzedaży i serwisu wraz ze swoim długoletnim Know-How, Grupa GWE jest liderem tego segmentu pod względem:

 • Partner szkoleniowy i treningowy, certyfikujący biura inżynierskie, kierowników budowy i ekipy budowlane
 • Współuczestnik prac podczas wszelkich faz projektowo-wykonawczych: planowanie – realizacja - nadzór budowlany-odbiór
 • sprzedawca, serwisant i konsultant wielu produktów z włókna szklanego
 • Producent komponentów na specjalne zamówienie, narzędzi instalacyjnych oraz specjalnych rozwiązań produktowych
 • Dostawca usług z zakresu obejmującego włókno szklane
 • Dostawca rozwiązań magazynowych, logistycznych i handlowych dla produktów z włókna szklanego
 • Firma trzymająca w jednym ręku kompleksowe rozwiązania produktowe i usługowe


Generalna klasyfikacja i właściwości rur z włókna szklanego:

Produkty z włókna szklanego: rury, kształtki i akcesoria znajdują zastosowanie głównie w następujących dziedzinach

 • rurociągi przemysłowe
 • transport oleju i gazu „Up Stream”
 • Marine & Offshore
 • wiercenia związane z geotermią i wodami termalnymi
 • rurociągi niskociśnieniowe 10 – 35 bar
 • rurociągi wysokociśnieniowe o ciśnieniu nominalnym do 280 bar
 • zastosowanie na głębokości do 3.000 metrów w przypadku wierceń związanych z olejem,
  gazem lub wodami termalnymi
 • stosowane systemy żywiczne: epoksyd, poliester, winylester
 • połączenia: gwinty API, pierścienie samouszczelniające o przekroju okrągłym, gwinty, formowane złącza kołnierzowe lub formowane pierścienie samouszczelniające z zapięciem


Broszura informacyjna:

pobierz