Materiały wypełniające


Filtry PVC nie wymagają siatkowania jedynie dobrych żwirów. 


Żwir powinien być naturalny, suchy, czysty, nie zawierający zmielonej lub łamanej frakcji. Pojedyncze ziarna powinny mieć w przybliżeniu kształt kulek z możliwie gładką powierzchnią. Zawartość krzemionki nie powinna być mniejsza niż 96%.


Dobry żwir nie powinien zmieniać barwy, składu chemicznego ani smaku wody.


Normatywna grubość obsypki w zależności od wielkości ziarna :

Ziarno

Grubość warstwy

od 0,25 do 2

od 2 do 8

od 8 do 31,5

≥ 50

≥ 80

≥ 100

Nasze żwiry posiadają atest higieniczny PZH:

Nr HK/W/0844/01/2006