Materiały płuczkowe


Płuczki wiertnicze 
Płuczki wiertnicze mają następujące zadania: 
- unoszenie urobku, 
- stabilizację ścian otworów 
- ochronę pokładów wodonośnych 
- kompensację ciśnień złożowych 
- chłodzenia i smarowania narzędzi wiertniczych. 

Nowoczesna technologia umożliwia rezygnację z ciężkich transportów zbrylonego iłu i wielogodzinnego pompowania oczyszczającego. 

Tixoton - aktywowany sodem bentonit - tworzy doskonałą płuczkę już po jednej godzinie kontaktu z wodą. Dodatek polimeru zmniejsza jeszcze potrzebną ilość tixotonu i ogranicza infiltrację płuczki do złoża. 

Viscopol (obecnie pod nazwą ANTISOL) to oczyszczony polimer celulozy podnoszący znacznie lepkość płuczki.

Nasze materiały płuczkowe posiadają atest higieniczny PZH

Nr HK/W/0111/01/98