Materiały uszczelniające


 

Służą do uszczelniania przestrzeni pierścieniowej. Podstawową cechą jest to, że w zetknięciu z wodą pęcznieją (oprócz Mikolitu), zamieniają sie w zwartą, plastyczną masę o bardzo dobrych właściwościach uszczelniających. Prędkość ich opadania w przestrzeni pierścieniowej jest na tyle duża, że nie tworzą się zatory spowodowane pęcznieniem materiału przed osiągnięciem głębokości, na której ma powstać warstwa izolacyjna.

Compactonit - szybko pęczniejący materiał w postaci grudek, których głównym składnikiem jest bentonit.


Zasadnicze cechy to : 
- łatwość wsypywania do studni, 
- duża predkość opadania w wodzie, 
- opóźnianie chwili rozpoczęcia pęcznienia, 
- bardzo niski współczynnik przepustowości, 
- duża wydajność dzieki silnemu pęcznieniu, 
- nieograniczone możliwości składowania, 
- nieobciążanie wód gruntowych.


Mikolit> jest materiałem niepęczniejącym do uszczelniania przestrzeni pierścieniowej (do wierceń suchych).

Nasze materiały uszczelniające posiadają atest higieniczny PZH

Nr HK/W/0111/01/98